Richard Bray preaches on Exodus 12:20 and Deuteronomy 6:1-12.